Ako spustím kontrolu počítača z Núdzového režimu (Safe Mode)?

KB Solution ID: SOLN2272|Last Revised: September 13, 2011

Protokol kontroly vášho počítača vykonanej v Núdzovom režime býva často neoceniteľnou pomôckou pri riešení najrôznejších problémov s vaším systémom. Preto nie je neobvyklé ak vás pracovník/čka centra Technickej Podpory požiada o zaslanie záznamu kontroly vykonanej v Núdzovom režime (Safe Mode) vášho systému. Ako vykonať kontrolu v Núdzovom režime (Safe Mode) systému a výsledný protokol kontroly zaslať pracovníkom Technickej Podpory ESET, popisuje tento postup:

Dôležité:

Tento proces si vyžaduje reštart Vášho počítača. Preto Vám odporúčame vytlačiť si návod na tejto stránke, aby ste mali tento postup k dispozícii aj pri reštartovaní Vášho počítača.

Uloženie dávkového súboru (.bat) so skenovacími príkazmi na vašu Pracovnú plochu

POZNÁMKA:

Niektoré pojmy použité v tomto postupe sa môžu mierne líšiť v závislosti od toho, aký internetový prehliadač používate (viď. obrázky príkladov 1 a 2 dole).

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na odkaz vedľa názvu produktu ESET, ktorý používate a v kontextovom menu vyberte možnosť Uložiť cieľ ako...

  ESET Smart Security: http://download.eset.com/special/ess_cmd_scan.bat

  ESET NOD32 Antivirus: http://download.eset.com/special/eav_cmd_scan.bat

   
  Príklad 1: Google Chrome

   
  Príklad 2: Internet Explorer

 2. V okne Uložiť ako sa uistite, že:

  (i) v roletovom menu Uložiť vo formáte: je nastavená možnosť Dávkový súbor systému Windows alebo možnosť Všetky súbory a

  (ii) v poli Názov súboru je uvedený presný názov dávkového súboru (tzn. ess_cmd_scan.bat ak používate ESET Smart Security alebo eav_cmd_scan.bat ak používate ESET NOD32 Antivirus)


  Príklad 1: Google Chrome

   


  Príklad 2: Internet Explorer

 3. Kliknite na Uložiť. Potvrďte prípadné výzvy na uloženie súboru. Po úspešnom uložení súboru na vašu Pracovnú plochu:

  Dôležité:

  Súbor musí mať príponu .bat aby bolo možné ho použiť. Ak sa po dvojitom kliknutí na súbor nespustí kontrola, kliknite na súbor pravým tlačidlom myši, z menu vyberte Vlastnosti a na karte Všeobecné upravte názov súboru tak aby jeho posledné štyri znaky boli .bat a potvrďte vašu voľbu stlačením OK, aby sa súbor premenoval.

 4. Teraz reštartujte Váš počítač. Počas štartu počítača stláčajte opakovane klávesu F8, kým sa nezobrazí menu rozšírených možností. Vyberte Núdzový režim (Safe Mode) a stlačte ENTER. Kliknite sem pre podrobný návod ako naštartovať počítač do Núdzového režimu (Safe Mode).
   
 5. Na ďalšej obrazovke vyberte šípkami Váš operačný systém a stlačte ENTER (len pre užívateľov Windows XP). 
   
 6. Dvakrát kliknite na ess_cmd_scan.bat resp. eav_cmd_scan.bat aby sa spustila kontrola počítača.
   
 7. Po ukončení kontroly reštartujte Váš počítač do Normálneho režimu (Normal Mode).
   
 8. Do Vašej e-mailovej odpovede centru Technickej Podpory ESET pridajte súbor ecls.txt, ktorý nájdete v koreňovom adresári Vášho počítača (dvakrát kliknite na ikonu Môj počítač/Počítač na Pracovnej ploche a v ďalšom okne dvakrát kliknite na Lokálny disk (C:\)). Centrum Technickej podpory skontroluje Vami zaslaný záznam a pošle vám čo najskôr odpoveď s postupom na riešenie problému.

  Dôležité:

  Dôležité! Ak chcete poslať protokol kontroly do centra Techickej podpory musíte najprv otvoriť nový prípad. Prípad môžete vytvoriť kliknutím na tento odkaz »»

 

Poznámka:

Prosím nezabudnite vymazať alebo presunúť dávkový súbor (aby ste zabránili neželanému náhodnému spusteniu kontroly z Plochy), hneď ako sa kontrola ukončí a vytvorí sa súbor ecls.txt.

Poznámka:

Kontrolu môžete spustiť tiež manuálne, ak kliknete na zodpovedajúci odkaz v kroku 1 tohto postupu a skopírujete/vložíte celý príkaz (vrátane úvodzoviek) do príkazového riadka Windows. Pri vkladaní príkazu musíte kliknúť kamkoľvek do okna príkazového riadku a vybrať možnosť Vložiť z kontextového menu.

 


Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All